Oudervereniging

Subsidie aanvragen

De oudervereniging van onze school heeft als doel de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten zodat de school voor de leerlingen een prettige en zelfstandige leeromgeving blijft.
Een belangrijke taak van de oudervereniging is het verstrekken van subsidie aan initiatieven vanuit de school op het gebied van sociale en culturele activiteiten. Een greep uit de aanvragen : deelname aan het WK debatteren, voorleeswedstrijd Read2Me!, een bijdrage aan het lustrum en de WK veldloop.
Graag willen ouders en leraren aanmoedigen om vooral gebruik te maken van deze mogelijkheid!

Wil je een aanvraag doen? Gebruik dit aanvraagformulier.