Oudervereniging

Ons bestuur

De oudervereniging heeft een bestuur bestaande uit Jan-Martijn verlaan (voorzitter), Pascal Wouters (penningmeester, Roosjesdag ), Pauline Engbersen (secretaris), Ronald Tinnevelt, Diana Kooij, Anneke Overmars, Inge Mutsaers en Renate Marsman.

Jan-Martijn Verlaan

Vader van twee kinderen, beiden op het Stedelijk Gym. De één in de eerste klas, de andere in Intermezzo. Ik vind het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. De oudervereniging heeft daarvoor de juiste mogelijkheden, zoals onderstuening geven aan mooie initiatieven, maar ook om ouders en leerlingen te prikkelen middels thema-avonden. Ik geloof er in dat de particiaptie van ouders bij de school bijdraagt aan een beter klimaat voor de leerlingen en een betere relatie tussen de schol en de ouders. In het dagelijks leven werk ik als informatie-analist en woon in Wijchen.

Pascal Wouters

Mijn naam is Pascal Wouters. Ik woon samen, in Nijmegen, en heb 2 jongens die op het Stedelijk Gymnasium zit (2e klas en 4e klas). Ik ben werkzaam als docent Applicatie Ontwikkelaar bij het Rijn Ijssel. Naast mijn werk volg ik nog een studie aan de HAN (2e graad docent Wiskunde), doe ik aan hardlopen en lees ik veel.
Als ouder vind ik het belangrijk om samen met de school te werken aan het klimaat binnen de school, en zet ik me in ,via het oudercafe, om ouders met elkaar in contact te brengen.

Pauline Engbersen

Als moeder van twee zonen op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de vorming van leerlingen op deze school. Naast de cognitieve ontwikkeling is verdere ontplooiing van sociale, culturele en sportieve vaardigheden in mijn ogen evenzo belangrijk voor onze gymnasiasten. Als bestuurslid van de oudervereniging hoop ik hierin een rol te kunnen vervullen. Binnen het bestuur houd ik mij bezig met het secretariaat.
In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig psycholoog.

Ronald Tinnevelt

Vader van drie jongens die binnenkort alle drie op het Stedelijk Gymnasium zitten. Mijn oudste momenteel in klas 3, mijn middelste in de tweede klas en mijn jongste zoon na de zomervakantie in de eerste klas. Voor kinderen is een veilige en stimulerende leeromgeving erg belangrijk. Het Stedelijk Gymnasium biedt die in ruime mate. Als lid van de oudervereniging hoop ik daar ook een kleine bijdrage aan te kunnen leveren. Specifiek ben ik binnen de oudervereniging mede verantwoordelijk voor de twee thema-avonden die we jaarlijks organiseren.

Diana Kooij

Mijn naam is Diana Kooij. Ik ben getrouwd, woon in Lent en heb 1 dochter die op het Stedelijk Gymnasium zit (2e klas). Ik ben werkzaam voor de Gemeente Nijmegen als projectleider. Naast mijn werk ben ik al jaren actief binnen diverse ouderverenigingen. Toen de oproep kwam voor nieuwe leden was de keuze om te reageren al snel genomen. Als nieuwe leden zijn wij enthousiast ontvangen binnen het bestuur. De oudervereniging zet zich onder andere in voor een prettig klimaat op school en de betrokkenheid van ouders. Ik hoop de komende jaren een actieve bijdrage binnen dit team te kunnen leveren.

Inge Mutsaers

Moeder van twee dochters die binnenkort allebei op het Stedelijk Gymnasium zitten. De oudste zit nu in de tweede, de jongste begint na de zomervakantie. Een veilig en prettig leerklimaat is een belangrijke basis voor kinderen om zich te kunnen ontplooien. Daar draag ik vanuit de Oudervereniging graag aan bij, bijvoorbeeld door – in tijden van corona – activiteiten te organiseren om de verbinding met elkaar en de school te versterken. In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig onderzoeker en tekstschrijver.

Anneke Overmars

Als je kind naar de middelbare school gaat, betekent het dat je op meer afstand komt te staan. Je kind wordt zelfstandiger en je kent niet meer iedere docent. Bij veel klasgenoten geldt, dat ze niet meer zijn dan een naam met een verhaal tijdens het avondeten. Toen mijn dochter in 2020 begon in de eerste klas, zorgde corona ervoor dat we nóg minder kennis konden maken met school, docenten en klasgenoten. Als lid van de oudervereniging kwam de school voor mij weer een stukje dichterbij. Daarom wil ik er graag voor zorgen dat ook ù betrokken bent bij het Stedelijk Gym. We delen met u het lief en leed op school, koppelen terug wat er speelt bij de schoolleiding en horen graag uw suggesties voor het besteden van de ouderbijdrage en subsidiemogelijkheden.

Renate Marsman

Sinds mei 2021 ben ik lid van de oudervereniging. Mijn kinderen waren op dat moment 14, 12 en 10 jaar en zouden na de zomervakantie starten in respectievelijk klas 5, 3 en Intermezzo.

Zelf ben ik werkzaam als GZ-psycholoog bij de Radboud Universiteit. Daarnaast ben ik als lid van de Commissie van Toezicht verbonden aan de PI Grave. In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met sport, muziek en fotografie.

Binnen het bestuur van de oudervereniging zet ik me de komende jaren graag actief in om de verbinding te maken tussen kinderen, ouders en school. Mijn aandacht gaat uit naar de thema-avonden die voor de ouders van de leerlingen georganiseerd worden. Bovendien ben ik aanwezig bij overlegvormen van de jaarlaag Intermezzo. Ik hoop een laagdrempelig aanspreekpunt te kunnen zijn.