Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een club enthousiaste ouders. Iedereen met een kind op school kan lid worden van deze vereniging.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich prettig voelen op school, dat ouders betrokken zijn en dat er korte lijnen zijn tussen ouders en school. Daarnaast proberen we met de ouderbijdrage de leerlingen te motiveren sociale, culturele en sportieve activiteiten te organiseren. Voor de ouders organiseren we thema-avonden en we proberen een brug te slaan tussen ouders en school.

Wil je meer over ons weten? Ga naar ouderverenigingsgn.nl of kies een van onderstaande onderwerpen :

  • Wil je meer weten over onze thema avonden? : Bekijk het overzicht van recente en geplande thema avonden.
  • De oudervereniging nodigt jullie graag uit om subsidie aan te vragen voor activiteiten rondom onze school. Op onze subsidie pagina vind je meer informatie.
  • Wie zijn wij eigenlijk? Kijk bij over ons voor meer informatie over het bestuur.

We dagen alle ouders dan ook uit om vragen en suggesties voor verbeteringen naar ons te mailen. Ook horen we graag suggesties voor thema-avonden.