Oudervereniging

Thema avonden

De oudervereniging organiseert twee maal per jaar een thema avond waarbij actuele thema's worden besproken.

Digital awareness

Op 16 mei jongstleden hebben we met expert Laurens Veltman gesproken over "digital awarenes".

Smartphones, digitale media en games vormen een belangrijk onderdeel van het leven van onze kinderen. Deze ‘online wereld’ kan echter soms verslavend werken en ervoor zorgen dat zij nog weinig oog hebben voor de ‘echte wereld’. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen zich niet verliezen in deze digitale wereld en er op een productieve manier mee leren omgaan.

Laurens Veltman - psycholoog en ervaringsdeskundige (https://www.digitalawareness.nl) heeft met ons van gedachten gewisseld over dit belangrijke onderwerp.

Zijn presentatie is te downloaden via deze link

Schoolse motivatie

Schoolse motivatie is een actueel onderwerp van alle tijden. Zowel scholen als ouders denken leerlingen te moeten motiveren. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Moet je ze achter de broek zitten of juist laten zwemmen? Wat is het effect van straf en beloning?

Deze en andere vragen kwamen aan de orde in de interactieve lezing tijdens onze thema avond van 15 november 2018. We hebben meer inzicht opgedaan in wat onze kinderen - en andere mensen - beweegt, en hoe we daar als ouders op in kunnen spelen.

We hebben motivatiepsycholoog Saskia Bruyn bereid gevonden om over dit thema te spreken en met ons van gedachten te wisselen. Saskia Bruyn is motivatiepsycholoog. Zij raakte ruim 10 jaar geleden geboeid door het verschijnsel onderpresteren. Na haar afstuderen is ze begonnen aan een promotieonderzoek naar motivatie in het onderwijs. Deze maand verschijnt haar vierde boek over dit onderwerp. In haar praktijk behandelt ze kinderen en jongeren die op school in de problemen komen.