Oudervereniging

Ons bestuur

De oudervereniging heeft een bestuur bestaande uit Louis Reichert (voorzitter, lid MR), Christoph Lüthy (penningmeester, Roosjesdag ), John Enning (secretaris, ICT ontwikkelingen), Annemarie Nijhof (lief en leed, oudercafe), Jan-Martijn Verlaan (thema avonden), Pauline Engbersen (thema avonden), Diana Kooij, Pascal Wouters en Ronald Tinnevelt (thema avonden).

Louis Reichert

Als vader van 5 kinderen die allen op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen gezeten hebben of nog zitten, voel je je zeer betrokken bij het wel en wee van de school. De oudste is alweer 7e jaars op de universiteit, de jongste zit nu in de 6e klas van het Stedelijk Gymnasium. Dit zorgt dit dat wij als gezin ervaringsdeskundigen zijn met de school. Ik hoop dan ook als voorzitter van onze enthousiaste oudervereniging een positieve inbreng te hebben voor de kinderen, ouders en school.

Christoph Lüthy

Mijn oudste zoon, Tommaso, heeft afgelopen jaar het Stedelijk Gymnasium richting de Erasmus Universiteit Rotterdam verlaten, en mijn jongste, Filippo, zit intussen ook al in de vijfde klas. Onze kinderen hebben Italiaanse namen omdat mijn vrouw uit Rome komt. Ik zelf ben uit Zwitserland afkomstig en zat in Bazel op het "Humanistisches Gymnasium", een school die nogal op het Stedelijk Gymnasium lijkt. Vanwege deze affiniteit ben ik in 2014 dan ook graag tot het bestuur van de oudervereniging toegetreden, in de hoop dat ik een bijdrage kan leveren tot de succesvolle ontwikkeling van deze school. Sinds 2015 ben ik tevens penningmeester van de vereniging.

John Enning

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen kende ik reeds - terzijde - vanuit mijn voormalige beroep en mijn interesse was dan ook direct gewekt toen mijn zoon in 2015 zijn loopbaan aan deze school begon. Graag lever ik via de ouderraad een bijdrage aan school en oudervereniging. Met mijn beroepsmatige achtergrond als wiskunde docent en software ontwikkelaar probeer ik mij nuttig te maken, maar mijn interesses liggen breder. De ouderraad is dan ook bij uitstek de plek om op die manier als ouder betrokken te zijn bij het onderwijs van je kinderen.

Ronald Tinnevelt

Vader van drie jongens die binnenkort alle drie op het Stedelijk Gymnasium zitten. Mijn oudste momenteel in klas 3, mijn middelste in de tweede klas en mijn jongste zoon na de zomervakantie in de eerste klas. Voor kinderen is een veilige en stimulerende leeromgeving erg belangrijk. Het Stedelijk Gymnasium biedt die in ruime mate. Als lid van de oudervereniging hoop ik daar ook een kleine bijdrage aan te kunnen leveren. Specifiek ben ik binnen de oudervereniging mede verantwoordelijk voor de twee thema-avonden die we jaarlijks organiseren.

Jan-Martijn Verlaan

Vader van twee kinderen, beiden op het Stedelijk Gym. De één in de eerste klas, de andere in Intermezzo. Ik vind het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. De oudervereniging heeft daarvoor de juiste mogelijkheden, zoals onderstuening geven aan mooie initiatieven, maar ook om ouders en leerlingen te prikkelen middels thema-avonden. Ik geloof er in dat de particiaptie van ouders bij de school bijdraagt aan een beter klimaat voor de leerlingen en een betere relatie tussen de schol en de ouders. In het dagelijks leven werk ik als informatie-analist en woon in Wijchen.

Annemarie Nijhof

Ik ben moeder van twee jongens, waarvan er 1 op het stedelijk gymnasium zit. Als ouder lever ik graag een bijdrage aan de school. Zo organiseer ik het oudercafe voor ouders van leerlingen in het eerste jaar van het gymnasium. Het oudercafe is een informele informatiebijeenkomst in de eerste maanden, waar we thema’s bespreken die horen bij de start van een nieuwe school, gebaseerd op de vragen die leven onder de ouders. In het dagelijks leven werk ik in het onderwijs, paramedische studies.

Pauline Engbersen

Als moeder van twee zonen op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (Intermezzo en 2e klas) wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de vorming van leerlingen op deze school. Naast de cognitieve ontwikkeling is verdere ontplooiing van sociale, culturele en sportieve vaardigheden in mijn ogen evenzo belangrijk voor onze gymnasiasten. Als bestuurslid van de oudervereniging hoop ik hierin een rol te kunnen vervullen. Binnen het bestuur houd ik mij bezig met het meedenken over relevante, interessante onderwerpen voor - en het (mede)organiseren van de thema-avonden die wij ieder schooljaar aanbieden aan ouders/verzorgers.
In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig psycholoog.

Diana Kooij

Mijn naam is Diana Kooij. Ik ben getrouwd, woon in Lent en heb 1 dochter die op het Stedelijk Gymnasium zit (2e klas). Ik ben werkzaam voor de Gemeente Nijmegen als projectleider. Naast mijn werk ben ik al jaren actief binnen diverse ouderverenigingen. Toen de oproep kwam voor nieuwe leden was de keuze om te reageren al snel genomen. Als nieuwe leden zijn wij enthousiast ontvangen binnen het bestuur. De oudervereniging zet zich onder andere in voor een prettig klimaat op school en de betrokkenheid van ouders. Ik hoop de komende jaren een actieve bijdrage binnen dit team te kunnen leveren.

Pascal Wouters

Mijn naam is Pascal Wouters. Ik woon samen, in Nijmegen, en heb 2 jongens die op het Stedelijk Gymnasium zit (1e klas en 3e klas). Ik ben werkzaam als docent Applicatie Ontwikkelaar bij het Rijn Ijssel. Naast mijn werk volg ik nog een studie aan de HAN (2e graad docent Wiskunde), doe ik aan hardlopen en lees ik veel.
Als ouder vind ik het belangrijk om samen met de school te werken aan het klimaat binnen de school, en zet ik me in ,via het oudercafe, om ouders met elkaar in contact te brengen.